1.  ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงกับเวลาสากลด้วยคำสั่งดังนี้
     $ sudo ntpdate pool.ntp.org

2.  ทำการอัพเดท patch และเวอร์ชั่นของโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง
     $ sudo apt-get update
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get upgrade
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get dist-upgrade

3.  ติดตั้งการแสดงผลภาษาไทยด้วยคำัสั่ง
     $ sudo apt-get install language-pack-th

4.  ถ้าต้องการทำให้เป็น ssh server ให้ติดตั้งโปรแกรม sshd เพิ่ม ด้วยคำสั่ง
     $ sudo apt-get install openssh-server

5.  สามารถเปลี่ยน Source list สำหรับ Update และ Upgrade ตัว Ubuntu เป็น Mirror Site ในประเทศไทยได้โดยเข้าไปที่  http://mirror.ku.ac.th  แล้ว copy source list ไว้ แล้วนำมาใส่ในคำสั่ง
     $ sudo wget http://mirror1.ku.ac.th/apt-ubuntu/8.04/sources.list

     วิธีนี้ควร Backup Source list ของเดิมไว้ก่อนเผื่อกรณี mirror site ในเมืองไทยเกิด down

edit @ 23 Jun 2009 13:27:15 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 23 Jun 2009 13:30:51 by หนูหนึ่งตัว

Comment

Comment:

Tweet

สุดยอดครับ

#52 By BUY LOWEST PRICE (125.26.64.151) on 2010-09-20 18:27