linux

1.  ตั้งเวลาเครื่องให้ตรงกับเวลาสากลด้วยคำสั่งดังนี้
     $ sudo ntpdate pool.ntp.org

2.  ทำการอัพเดท patch และเวอร์ชั่นของโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง
     $ sudo apt-get update
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get upgrade
     แล้วตามด้วย
     $ sudo apt-get dist-upgrade

3.  ติดตั้งการแสดงผลภาษาไทยด้วยคำัสั่ง
     $ sudo apt-get install language-pack-th

4.  ถ้าต้องการทำให้เป็น ssh server ให้ติดตั้งโปรแกรม sshd เพิ่ม ด้วยคำสั่ง
     $ sudo apt-get install openssh-server

5.  สามารถเปลี่ยน Source list สำหรับ Update และ Upgrade ตัว Ubuntu เป็น Mirror Site ในประเทศไทยได้โดยเข้าไปที่  http://mirror.ku.ac.th  แล้ว copy source list ไว้ แล้วนำมาใส่ในคำสั่ง
     $ sudo wget http://mirror1.ku.ac.th/apt-ubuntu/8.04/sources.list

     วิธีนี้ควร Backup Source list ของเดิมไว้ก่อนเผื่อกรณี mirror site ในเมืองไทยเกิด down

edit @ 23 Jun 2009 13:27:15 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 23 Jun 2009 13:30:51 by หนูหนึ่งตัว

การ config ip ใน ubuntu server

posted on 26 Jun 2008 16:08 by wanrat in ubuntu

หลังจากทำการ install ubuntu server เสร็จแล้ว ให้ login เข้าระบบโดยใช้ username และ password ที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง

 ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำสั่ง config ที่ใช้

 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อ host ก็ให้พิมพ์ว่า

   $ sudo vi /etc/hostname  แล้วไปเปลี่ยนค่าในนั้น
-------------------------------------------------------------------------------

 

- ทำการ config ip address โดยพิมพ์ว่า

  $ ifconfig -a    <------  เพื่อดูว่ามี interface อะไรอยู่บ้าง
  $ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1/24  หรือ sudo ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

 แต่วิธีนี้เมื่อ reboot เครื่องใหม่ค่าที่ตั้งไว้จะหายไป ให้กำหนดค่าไว้ในไฟล์เลยก็ได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

  $ sudo vi /etc/network/interface  แล้วใส่ค่า ip ในไฟล์ดังกล่างดังนี้

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 202.129.16.26
netmask 255.255.255.192
network 202.129.16.0
broadcast 202.129.16.63
gateway 202.129.16.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 61.19.245.51 61.19.245.52 

 ------------------------------------------------------------------------------

หลังจากนั้นให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ restart network

/etc/init.d/networking restart 

edit @ 25 Jun 2009 16:37:18 by หนูหนึ่งตัว

edit @ 26 Nov 2009 11:20:43 by หนูหนึ่งตัว

การใช้ vi

posted on 04 Jun 2008 14:58 by wanrat in ubuntu

vi เป็น text editor พื้นฐานที่มีมาให้กับ Linux (ไม่แน่ใจว่าทุกดิสโทรหรือเปล่า)  มีคำสั่งในการใช้งานเยอะเหมือนกัน เลยหาชุดคำสั่งมาแปะไว้ กันลืม 

 

Command Mode : 

Key ความหมาย / ผลการใช้
h เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละตัวอักษร
j เลื่อน cursor ลง 1 บรรทัด
k เลื่อน cursor ขึ้น 1 บรรทัด
l (แอล) เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละตัวอักษร
w เลื่อน cursor ไปทางฃวาทีละคำ
b เลื่อน cursor ไปทางซ้ายทีละคำ
$ เลื่อน cursor ไปท้ายบรรทัด
0 (ศูนย์) เลื่อน cursor ไปต้นบรรทัด
nG ไปยังบรรทัดที่ n หากไม่ใส่ n จะไปบรรทัดสุดท้าย
Ctrl+f เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละหน้า
Ctrl+b เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละหน้า
Ctrl+d เลื่อนหน้าจอไปข้างหน้า (เลื่อนลง) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+u เลื่อนหน้าจอถอยหลัง (เลื่อนขึ้น) ทีละครึ่งหน้าจอ
Ctrl+L Refresh หน้าจอ
[[ ไปยังต้นไฟล์
]] ไปยังท้ายไฟล์
yy Copy ข้อความทั้งบรรทัด
yw Copy ข้อความทั้งคำ
yG Copy ถึงท้ายไฟล์
y$ Copy ถึงท้ายบรรทัด
p (เล็ก) Paste หลัง cursor
P (ใหญ่) Paste หน้า cursor
cw พิมพ์ทับทีละ word
c$ พิมพ์ทับจนถึงท้ายบรรทัด
cG พิมพ์ทับจนถึงท้ายไฟล์
r พิมพ์ทับทีละ 1 ตัว
R พิมพ์ทับจนกว่าจะกด Esc
u Undo การกระทำครั้งล่าสุด
x (เล็ก) ลบตรง cursor
X (ใหญ่) ลบหน้า cursor
dw ลบคำ
dd ลบทั้งบรรทัด
d$ ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายบรรทัด
d0 (ดีศูนย์) ลบจากตำแหน่ง cursor จนต้นบรรทัด
dG ลบจากตำแหน่ง cursor จนท้ายไฟล์

Insert Mode

ey ความหมาย / ผลการใช้
a เพิ่มข้อมูลต่อจาก cursor
A เพิ่มข้อมูลต่อจากท้ายบรรทัด
i เพิ่มข้อมูลหน้า cursor
I (ไอใหญ่) เพิ่มข้อมูลที่ต้นบรรทัด
o (โอเล็ก) แทรกบรรทัดด้านล่าง cursor
O (โอใหญ่) แทรกบรรทัดด้านบน cursor

Last Line Mode

Key ความหมาย / ผลการใช้
:q ออกจากโปรแกรม
:w บันทึก
:wq บันทึกแล้วออกจากโปรแกรม
:w! filename บันทึกไฟล์ทับ filename
:e! filename open filename
:/string ค้นหาข้อความที่ต้องการ โดย string คือข้อความที่ต้องการ
:help ดูคำสั่งต่างๆ
:set nu แสดงหมายเลขบรรทัด
:set nonu ไม่แสดงหมายเลขบรรทัด
:set window=20 กำหนดขนาดหน้าต่างของ vi กรณีนี้กำหนดเป็น 20 บรรทัด
:set all

ตรวจสอบค่าของ option หลังคำสั่ง set ทั้งหมดที่มีอยู่

 

อ้างอิง : http://gotoknow.org/blog/joezine/55294 

เพิ่งเริ่มมาจับ Linux : Ubuntu เรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้มือใหม่หมาดๆ ลองติดตั้งแบบ text mode และไม่ลง application อะไรเลย นับได้ว่าเริ่มจากศูนย์กันทีเดียว  ทีนี้พอเจอปัญหาก็หาเอาจากคัมภีร์ google นี่แหละช่วยได้มาก (ถือซะว่าทุกปัญหาที่เราเจอ คนอื่นก็เจอมาก่อนแล้ว)

 เริ่มจากการแก้ปัญหาไม่สามารถใช้ eth0 ได้เมื่ิอเปลี่ยน Network Card ใน Ubuntu กันก่อนเลยละกัน

----------------------------------------

Network Card ที่ udev ใน ubuntu ตรวจสอบได้จะถูกบันทึกไว้ที่ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules (ไม่มี /etc/iftab ต่อไป) ถ้าเปลี่ยน Network Card ตัวใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้าย ให้เปลี่ยนตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็น eth0 (หรือ Interface อื่น) และลบบรรทัดที่มี MAC address เดิมทิ้ง และทำการ reboot ใหม่

 อ้างอิงจาก : http://www.narudom.com/wordpress/?p=8

---------------------------------------